Skip to main content

Service och underhåll av släcksystem

Service och underhåll av släcksystem/brandskydd

Exting tar fullt ansvar för de anläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder.

Exting erbjuder serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en anläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande. Genom ett serviceavtal med Exting löses detta på bästa sätt och våra kunder kan vara trygga.

Serviceavtal för högsta säkerhet

För att bibehålla en säker driftsmiljö med fullgod funktion måste alla systemets ingående komponenter samt funktioner regelbundet ses över, underhållas och servas i förebyggande syfte. Det är också viktigt att snabbt få en servicetekniker på plats vid eventuella driftstörningar eller efter aktivering. Detta sker genom att våra kunder meddelar Exting via telefon, eller E-post.

Extings egen servicepersonal eller servicetekniker certifierade av Exting är specialutbildade tekniker inom detta kompetensområde. Detta innebär att ni kan ha en specialist på systemet på plats inom en överenskommen tid. Även den förebyggande servicen utförs av samma tekniker vilka är mycket vana att verka i känsliga utrymmen som datorhallar och serverrum. Detta borgar för en hög säkerhet då de flesta servicearbeten måste utföras utan driftstörningar, parallellt med Er datordrift.

 • Serviceavtal och underhåll av släcksystem/brandskydd

  Service och underhåll av brandsystem är avgörande för att upprätthålla hög prestanda och säkerhet. Våra erfarna tekniker är specialiserade på att utföra regelbundna serviceinspektioner, reparationer och underhåll av olika brandskyddskomponenter, inklusive brandvarnare, brandsläckare, sprinkleranläggningar, branddörrar och nödbelysningssystem.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Vårt team anpassar servicen efter dina specifika behov

  Vi förstår att varje brandsystem är unikt och kräver skräddarsydda service- och underhållsåtgärder. Vårt team kommer att anpassa servicen efter dina specifika behov och se till att ditt brandskyddssystem uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder och lagkrav.

  Minimera risken för skador och maximera skyddet

  Genom att regelbundet utföra service och underhåll av ditt brandskyddssystem kan du säkerställa att det fungerar korrekt vid en eventuell brand och att det är redo att agera när det behövs. Vårt mål är att minimera risken för skador och maximera skyddet för ditt företag, dina anställda och dina tillgångar.

  Högkvalitativa reservdelar och avancerad utrustning

  På Exting använder vi oss av högkvalitativa reservdelar och avancerad utrustning för att säkerställa att service och underhåll utförs på bästa möjliga sätt. Våra tekniker är välutbildade och uppdaterade med de senaste branschnormerna och best practices för brandskyddssystem.

  Miljö

  Service och underhåll är ett självklart led i att bibehålla maximal säkerhet, men också minimal miljöpåverkan från installerade system. Att strömförbrukningen är tillfredsställande, att inget läckage förekommer eller annat som kan påverka miljön ingår som del av Extings Service. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Miljöpåverkan minimeras bäst genom gott underhåll och service av era system.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.