Skip to main content

Trycktest av släcksystem

Exting trycktestar ert släcksystem

Exting trycktestar ert släcksystem. För att säkerställa tätheten i alla stålrörskonstruktioner måste man göra en trycktest efter färdig installation.

Tjänstebeskrivning

Alla rörsystem som används i släcksystem måste provtryckas innan släckanläggningen tas i bruk. Vid ombyggnader av rörsystemet är det också viktigt att rörsystemet även i fortsättningen fungerar optimalt. Vi har kompetens och nödvändig ackreditering att utföra en sådan provtryckning.

Trycktestning av släcksystem är en viktig process för att verifiera att systemet är tätt och att det kan leverera det krävda trycket och flödet vid en brand. Våra erfarna tekniker använder avancerad utrustning för att utföra noggranna trycktester på olika typer av släcksystem, inklusive vattendimanläggningar och gassläcksystem.

Vi förstår att varje släcksystem är unikt och kräver skräddarsydda testmetoder. Därför anpassar vi våra trycktester för att passa dina specifika system och behov. Vi arbetar i enlighet med gällande standarder och riktlinjer för att säkerställa att testresultaten är tillförlitliga och korrekta.

Specifikationer Trycktest
Metod Genom att trycksätta rörsystemet kontrollera dess täthet
Utrustning Kalibreras och kontrolleras enl schema
Ackreditering Exting är Kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020 (C)
Dokumentation Provtryckningsprotokoll ingår

 • Trycktest av rör och släcksystem

  Tätheten i rörsystemet är en viktig del av hela säkerheten i systemet. Har man inte täta rör så kan släckgasen läcka ut i fel utrymme och tillräcklig mängd gas kommer inte fram till det utrymme som skall brandskyddas med katastrofala konsekvenser. Vid varje förändring av rörsystemet så måste det trycktestas igen.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Hög noggrannhet

  Våra trycktestprocedurer utförs med hög noggrannhet och professionalism. Vi kontrollerar trycket, flödet och eventuella läckage för att säkerställa att ditt släcksystem uppfyller de nödvändiga kraven. Om vi upptäcker några problem eller avvikelser under testet kommer våra tekniker att ge rekommendationer och hjälp för att åtgärda eventuella brister.

  Uppfyll försäkringskrav

  Med våra trycktesttjänster kan du också uppfylla försäkringskraven och myndighetskraven för brandskyddssystem. Att ha ett korrekt testat och fungerande släcksystem är avgörande för att förebygga och minska risken för skador vid en brandincident.

  Högkvalitativa trycktesttjänster

  På Exting är vi dedikerade till att erbjuda högkvalitativa trycktesttjänster för släcksystem. Vi strävar efter att vara din pålitliga partner inom brandskydd och säkerhet.

  Miljö

  Ett Tryckttest har som primärt mål att säkerställa att rörsystemet är tätt för att optimera släcksystemets effektivitet. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Exting vill gärna medverka till säkert släcksystem med så liten miljöpåverkan som möjligt.