Skip to main content

Brandriskanalys och Brandriskbedömning

Brandriskanalys / Brandriskbedömning

Riskanalyser behövs med regelbunden frekvens för att ha överblick över företagets säkerhet i relation till liv, (data)säkerhet och egendomsskydd. Dessa tre punkter innehåller i princip hela företagets säkerhet för personal, besökare och egendom. Exting har den expertis som krävs för att säkerställa att ni får en korrekt och väl genomarbetad analys som ger er valmöjligheter på hur ni går vidare.

Tjänstebeskrivning

En brandrisksanalys är en viktig process för att identifiera och bedöma de specifika riskerna för bränder inom en organisation eller en byggnad. Våra erfarna brandexperter genomför noggranna inspektioner och analyserar faktorer som brandbelastning, brandfarliga ämnen, elsystem, brandvarnare, släcksystem och utrymningsvägar.

Genom att genomföra en brandrisksanalys kan vi identifiera eventuella brister eller sårbarheter i ditt brandskyddssystem och rekommendera åtgärder för att minska risken för bränder. Vi tar hänsyn till lokal lagstiftning och branschstandarder för att säkerställa att du uppfyller alla säkerhetskrav och förebygger eventuella bristfälligheter.

En noggrann brandrisksanalys kan ge dig en helhetsbild av din organisations brandsäkerhet och hjälpa dig att fatta informerade beslut för att förbättra och stärka ditt brandskydd. Det kan också vara ett krav från försäkringsbolag och myndigheter för att uppfylla säkerhetsstandarder och regler.


Specifikationer Riskanalys

Innehåll Bedöma ett företags Brandskyddsbehov
Metoder Riskinventering, Kostnadsbedömning, Belastning, Gränser mm
Resultat Val av lämpliga åtgärder
Dokumentation Riskanalysrapport ingår

 • högkvalitativa brandrisksanalyser

  På Exting är vi engagerade i att leverera högkvalitativa brandrisksanalyser som är anpassade efter dina behov. Vi strävar efter att vara din pålitliga partner inom brandskydd och riskhantering.

  Jag besvarar dina frågor!

  Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information och/eller offertförfrågan.

  Jonas Engman, Försäljningschef
  jonas.engman@exting.se
  070 817 37 10

  Miljö

  En Brandriskanalys har som primärt mål att säkerställa att optimal brandsäkerhet kan uppnås. Vid förslag av brandsäkerhetslösning står självklart minsta möjliga miljöpåverkan också i fokus. 

  Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. 

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.