Skip to main content

Aspirerande detektor ASD 532

Aspirerande rökdetektorsystem ASD 532

ASD 532 är enkanalsenheten för medelstora övervakningsytor. Den har samma tekniska utrustning som ASD 535, men kan bara ha ett samplingsrör och har en kompaktare fläkt. Konfigureringen, programmeringen, servicen och nätuppkopplingen av detektorn går till på samma smidiga sätt som med ASD 535.

Erbjuder utrymmesspecifika känslighetsanpassade, larminställningar tillsammans med försignaler och nedsmutsningsanalyser. ASD532 upptäcker även de minsta glöd- och pyreldar och kan installeras i praktiskt taget alla typer av utrymmen. Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter är utvecklade till de olika detektorerna. Detta säkerställer en lång livslängd.

 • Godkänd enligt SS-EN 54-20 klass A, B och C, UL och FM
 • VdS-godkänt beräkningsprogram ASD PipeFlow möjliggör asymmetrisk, effektiv rörledning
 • Känslighet inställbar från 0,002–10% / m
 • Högkänslig och samtidigt robust rökdetektion tack vare Large Volume Smoke Chamber (LVSC) med mätupplösning < 0,001 %/m
 • Heltäckande integration med SecuriLine slingan inklusive Config over Line
 • Okänslig för smutspartiklar tack vare patenterad partikeldämpning
 • Automatisk kompensering för nedsmutsning samt Autolearning-funktion
 • Låg bullerutveckling, uppfyller ISO 11690-1
 • Upp till fem larmnivåer per detektor (tre försignaler och ett eller två larm)

Produktinformation ASD 535/532/531

ASD535, ASD533 och ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem.

Översikt systemgränser – ASD 532

Systemgränser i enlighet med SS-EN 54-20, klass C

 • Max yta: 1280 m²
  Max antal samplingshål: 16
  Max längd till sista samplingshål: 70 m
  Max totallängd samplingsrör: 120 m

 • Mått (LxBxH) i mm 195x140x290
  Strömtillförsel 14-30 Volt
  Omgivningstemperatur -30 till +70 grader C
  Vikt 1,7 kg

De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig brandvarning.

Modellserien SecuriRAS ASD (Aspirating Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke. Den enastående tillförlitliga och robusta detektorn är utvecklad i Schweiz och tillverkad i Tyskland.

Aspirerande detektorers grundläggande konstruktion och funktion En ASD består av en eller två oberoende samplingsrör inkl. samplingshål samt en högkänslig röksensor vardera. Luftflödet övervakas kontinuerligt från varje samplingsrör för att upptäcka avbrott eller stopp i samplingsrör eller samplingshål.

Miljöpåverkan

ASD 532 är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Fortsätt läsa

Aspirerande detektor ASD 533

Aspirerande rökdetektorsystem ASD 533

ASD533 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem. De tre modellerna har olika prestanda.

Erbjuder utrymmesspecifika känslighetsanpassade, larminställningar tillsammans med försignaler och nedsmutsningsanalyser. ASD533 upptäcker även de minsta glöd- och pyreldar och kan installeras i praktiskt taget alla typer av utrymmen. Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter är utvecklade till de olika detektorerna. Detta säkerställer en lång livslängd.

 • Godkänd enligt SS-EN 54-20 klass A, B och C, UL och FM
 • VdS-godkänt beräkningsprogram ASD PipeFlow möjliggör asymmetrisk, effektiv rörledning
 • Känslighet inställbar från 0,002–10% / m
 • Högkänslig och samtidigt robust rökdetektion tack vare Large Volume Smoke Chamber (LVSC) med mätupplösning < 0,001 %/m
 • Heltäckande integration med SecuriLine slingan inklusive Config over Line
 • Okänslig för smutspartiklar tack vare patenterad partikeldämpning
 • Automatisk kompensering för nedsmutsning samt Autolearning-funktion
 • Låg bullerutveckling, uppfyller ISO 11690-1
 • Upp till fem larmnivåer per detektor (tre försignaler och ett eller två larm)

Produktblad ASD 533

ASD535, ASD533 och ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem.

Översikt systemgränser ASD 533

Systemgränser i enlighet med SS-EN 54-20, klass C

 • Max yta: 1920 m²
  Max antal samplingshål: 50
  Max längd till sista samplingshål: 80 m
  Max totallängd samplingsrör: 200 m

 • Mått (LxBxH) i mm 263x348x148 mm
  Larmkänslighet 0,02 – 10%/m (0,0008 – 0,457 dB/m)
  Godkänd spänningsintervall 10,5 – 30 VDC
  Temperaturområde -20 C till +60 C

De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig brandvarning.

Modellserien SecuriRAS ASD (Aspirating Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke. Den enastående tillförlitliga och robusta detektorn är utvecklad i Schweiz och tillverkad i Tyskland.

Aspirerande detektorers grundläggande konstruktion och funktion En ASD består av en eller två oberoende samplingsrör inkl. samplingshål samt en högkänslig röksensor vardera. Luftflödet övervakas kontinuerligt från varje samplingsrör för att upptäcka avbrott eller stopp i samplingsrör eller samplingshål.

Miljöpåverkan

ASD 533 är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Fortsätt läsa

Aspirerande detektor ASD 535

Aspirerande rökdetektorsystem ASD 535

ASD 535 i fyra versioner (en eller två  samplingsrör, med/utan röknivåindikering) är universalenheten med framstående prestanda
för medelstora och stora övervakningsytor. Med ett omgivningstemperaturområde på ner till –30 °C passar den även perfekt för fryslager.

Erbjuder utrymmesspecifika känslighetsanpassade, larminställningar tillsammans med försignaler och nedsmutsningsanalyser. ASD535 upptäcker även de minsta glöd- och pyreldar och kan installeras i praktiskt taget alla typer av utrymmen. Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter är utvecklade till de olika detektorerna. Detta säkerställer en lång livslängd.

 • Godkänd enligt SS-EN 54-20 klass A, B och C, UL och FM
 • VdS-godkänt beräkningsprogram ASD PipeFlow möjliggör asymmetrisk, effektiv rörledning
 • Känslighet inställbar från 0,002–10% / m
 • Högkänslig och samtidigt robust rökdetektion tack vare Large Volume Smoke Chamber (LVSC) med mätupplösning < 0,001 %/m
 • Heltäckande integration med SecuriLine slingan inklusive Config over Line
 • Okänslig för smutspartiklar tack vare patenterad partikeldämpning
 • Automatisk kompensering för nedsmutsning samt Autolearning-funktion
 • Låg bullerutveckling, uppfyller ISO 11690-1
 • Upp till fem larmnivåer per detektor (tre försignaler och ett eller två larm)

Produktblad ASD 535

ASD535, ASD533 och ASD532 aspirerande rökdetektor tillhör den nya generationen av högkänsliga, aktiva rökdetektionssystem.

Översikt systemgränser ASD 535

Systemgränser i enlighet med SS-EN 54-20, klass C

 • Max yta: 5760 m²
  Max antal samplingshål: 2 x 120
  Max längd till sista samplingshål: 2 x 110 m
  Max totallängd samplingsrör: 2 x 300 m

 • Mått (LxBxH) i mm 265x148x397
  Strömtillförsel 10,5 – 30 Volt
  Omgivningstemperatur -20 till + 60 grader C
  Vikt 3,85 kg

De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig brandvarning.

Modellserien SecuriRAS ASD (Aspirating Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke. Den enastående tillförlitliga och robusta detektorn är utvecklad i Schweiz och tillverkad i Tyskland.

Aspirerande detektorers grundläggande konstruktion och funktion En ASD består av en eller två oberoende samplingsrör inkl. samplingshål samt en högkänslig röksensor vardera. Luftflödet övervakas kontinuerligt från varje samplingsrör för att upptäcka avbrott eller stopp i samplingsrör eller samplingshål.

Miljöpåverkan

ASD 533 är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Fortsätt läsa

Aspirerande detektor VESDA-E VEU

VESDA – E VEU Aspirerande detektor

VESDA-E VEU är den detektorn i VESDA-E serien med högsta känslighet, flexibilitet som ger möjlighet att gå utanför tidigare ramar och begränsningar

Känsligheten är cirka 15 gånger högre än i den tidigare modellen VESDA VLP, det ger möjlighet till fler samplingshål och ökad täckning i applikationer med upp till 40% högre luftflöde. Den ger möjlighet till längre rörstråk, mer komplexa rördesigner, passar perfekt till utrymmen med högt till tak vilket ger en ökad täckning med upp till 80%. Dessutom en rad nya revolutionerande funktioner ger oöverträffad detekteringsprestanda, flexibilitet, programmerbarhet på plats, vilket bidrar till minskad kostnad för ägaren.

”Flair Detection Technology”

Flair Detektion-teknologin som finns i den nya revolutionerande detektorkammaren som utgör kärnan i VESDA-E nya teknologi. Den ger bättre detektion, färre fellarm, högre säkerhet, utökad livslängd och säkrare analyser av partikelnivåer.  Installation, driftsättning och drift,

VESDA-E VEU har en robust IP40 klassad kapsling och är utrustad med en kraftfull fläkt som ger möjlighet till en total rörlängd på 800 meter.

Anslut och övervaka via WiFi

VESDA enheter kommunicerar via VESDAnet som erbjuder en robust dubbelriktad redundant kommunikation via nätverk.
VESDA-E detektorer erbjuder Ethernet och WiFi anslutningar som standard. Detektorns kan anslutas till företagets nätverk och kan konfigureras med en PC, surfplatta som har Xtralis configuration mjukvara installerad trådlöst via WiFi till detektorenheten. VESDA-E VEU finns i två versioner VEUA00 och VEUA10, se skillnad i nedan teknisk beskrivning.

VESDA-E VEU produktblad

Aspirerande detektor VESDA VEU från Xtralis. VESDA-E VEU-serien av detektorer kombinerar tillförlitlighet och tidig varningsrökdetektion med exakt adresserbarhet och en mängd olika tillkännagivande alternativ som överträffar traditionella punktdetektorer

Teknisk beskrivning Vesda-E VEU

 • Mått (LxBxH) i mm 350x225x135
  Strömtillförsel 18-30 Volt
  Omgivningstemperatur, testad för -20 till +55 °C
  Vikt VEU-A00 4,83 kg, VEU-A10 4,9 kg
  Rörlängd beror på antal rör i bruk 1 Rör / 160 m, 2 Rör / 150 m, 3 Rör / 130 m, 4 Rör / 100 m
 • STAX PSU, automatisk rengöring av rör
  Antal hål (A/B/C) 80/80/100
  Maximal täckyta 6500 m²
  Max rörlängd 800 meter
  Känslighetsnivå 0,001% – 20,0% obs/m

VESDA aspirerande system – När tidigt detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

Se en översiktspresentation om VESDA VEU.

Miljöpåverkan

Vesda VEU är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Fortsätt läsa

Aspirerande detektor VESDA-E VEP

VESDA – E VEP Aspirerande detektor

Ny avancerad teknologi – VESDA – E VEP är en aspirerande detektor som tack vare känslig detektering ger en mycket snabb och tillförlitlig varning i händelse av rökutveckling och brand.

VESDA – E VEP detektorerna är en serie detektorer försedda med den senaste och mest avancerade detekteringstekniken. De känsliga detektorerna varnar i ett tidigt skede och förhindrar effektivt fellarm. VEP detektorerna bygger på högkänslighetsteknologin Flair detection som genom unika funktioner i detektorkammaren ger bättre partikelanalys och detektering, färre fellarm, ökad stabilitet och livslängd. VEP detektorerna är absolut kalibrerade och håller hög och jämn prestanda hela sin livstid.

VESDA – E VEP finns i olika modeller, en mindre variant med ett anslutningsrör och en större med fyra rör. Detektorn har ett brett känslighetsområde, vilket ger optimalt skydd för olika typer av användningsområden och miljöer.

Anslut och övervaka via WiFi

VESDA – E VEP har Ethernet och WiFi funktion som standard. Mjukvaran från Xtralis möjliggör övervakning och underhåll via trådlös anslutning till PC eller surfplattor i t.ex. ett företagsnätverk.

VESDA-E VEP broschyr

Aspirerande detektor VESDA-E VEP

Aspirerande detektor VESDA-E VEP. Via detektorns LCD skärm kan man enkelt se driftstatus. Modell A10-P har en större display med 3,5” skräm, där man kan utföra ändringar och kontroller.

Teknisk beskrivning

 • VEP-A00-1P, 1 rör

  Mått (LxBxH) i mm 350x135x225
  Spänning 18-30 VDC
  Driftstemperatur -0 till +39 grader C
  Vikt 4 kg
  Kapsling IP40
  Area 1000 m²
  Rörlängd 100 m
  Luftfuktighet 10% – 95% icke kondenserad

 • WEEP-A400-P, 4 rör

  Mått (LxBxH) i mm 350x135x225
  Spänning 18-30 VDC
  Driftstemperatur -0 till +39 grader C
  Vikt 4 kg
  Kapsling IP40
  Area 2000 m²
  Rörlängd max 560 m
  Luftfuktighet 10% – 95% icke kondenserad

 • VEP-A10-P, 4 rör

  Mått (LxBxH) i mm 350x135x225
  Spänning 18-30 VDC
  Driftstemperatur -0 till +39 grader C
  Vikt 4,1 kg
  Kapsling IP40
  Area 2000 m²
  Rörlängd max 560 m
  Luftfuktighet 10% – 95% icke kondenserad

VESDA-E VEP aspirerande system – När tidigt detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

VESDA-E VEP-serien av rökdetektorer har den senaste och mest avancerade detektionsteknologin för att ge mycket tidig varning och bästa avvisning av störande larm till ett brett spektrum av applikationer. VEP-detektorer bygger på Flair-detektionsteknologin och många års erfarenhet av applikationer och uppnår konsekvent prestanda under sin livstid via absolut kalibrering. Dessutom levererar VEP en rad revolutionerande funktioner som ger användarvärde.

Miljöpåverkan

Vesda VEP är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Fortsätt läsa

Aspirerande detektor VESDA-E VEA

VESDA – E VEA Aspirerande detektor

VESDA – E VEA detektorerna är en serie detektorer som med avancerad detekteringsteknik erbjuder detektering med högsta säkerhet, snabbhet och adresserbarhet.

Detektorerna har 40 individuella adresserbara samplingspunkter. Luften som kommer in i rören filtreras först och analyseras sedan i laserkammaren. Varje samplingspunkt har tre valbara känslighetsnivåer. När rökpartiklar upptäcks så känner systemet av vilken larmnivå som har aktiverats.

Användningsområde

VESDA – E VEA detektorer är lämpliga för användning i områden där det är viktigt att snabbt lokalisera exakt var en eventuell brand eller rökutveckling uppkommit till exempel på ett sjukhus, fängelse, kontor eller köpcentrum – på platser där många människor vistas.

De är också lämpliga på svårtillgängliga platser eftersom tester och service sker vid centralen och systemet har en självrengöringsfunktion. Via detektorns LED skärm kan man enkelt se driftstatus. Modell 040-A10 har en 3,5” LSD display där man kan utföra ändringar och kontroller. Displayen är användarvänlig med tydliga symboler.

Anslut och övervaka via WiFi

VESDA – E VEA har ethernet och WiFi funktion som standard. Mjukvaran från Xtralis möjliggör övervakning och underhåll via trådlös anslutning till PC eller surfplattor i till exempel företagsnätverk.

VESDA-E VEA produktblad

Aspirerande detektor VESDA VEA från Xtralis. VESDA-E VEA-serien av detektorer kombinerar tillförlitlighet och tidig varningsrökdetektion med exakt adresserbarhet och en mängd olika tillkännagivande alternativ som överträffar traditionella punktdetektorer

Teknisk beskrivning VEP-A00-1P, 1 rör

 • Supply Voltage 18-30 VDC
  Power Consumption @ 24VDC
  Quiescent 27 W
  Alarm Average 27 W
  Peak current (scan mode) 3.5A
  Aspirator Linear Vacuum Pump
  Dimensions (WHD) 352 mm x 336 mm x 135.5 mm

 • Operating Conditions Ambient:0°C to 39°C
  Sampled Air 0°C to 50°C
  Flow Monitoring Single sampling point and single tube blockage and breakage detection
  Relays 7 programmable relays (latch or non-latch states) Contacts rated 2 A @ 30 VDC (Resistive)
  IP Rating IP40

VESDA aspirerande system – När tidigt detektering och snabb åtgärd är väsentlig.

VESDAs enheter kommunicerar via VESDAnet, ett inbyggt nätverk som är fullt redundant. Nätverket möjliggör fjärrövervakning, systemgranskning och proaktivt underhåll.

Miljöpåverkan

Vesda VEP är konstruerad för effektiv energiförbrukning och för minsta möjliga miljöpåverkan. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

Fortsätt läsa