Skip to main content

Släcksystem med Inertgas IG-541

EX-541 släcksystem med Inertgasen IG-541

EX-541 är ett så kallat Inertgassystem, vilket innebär att den primära släckfunktionen är syrehaltsänkning.

IG-541, som också kan kallas Inergen, är en blandning bestående av 52% Kvävgas, 40% Argon och 8% CO2.

Släckfunktion

Släckning sker genom att syrehalten i utrymmet sänks till en nivå där brand inte längre är möjlig. För att uppnå det åtgår cirka halva rumsvolymen med IG-541.

Användningsområden

Systemet finns som rumsskydd EX-541.

Fördelar med EX-541

 • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas.
 • Inga farliga omvandlings- eller  nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet.
 • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp.
 • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper.
 • Koldioxidinblandningen i IG-541 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.

 • Det handlar om att sänka syrehalten i luften
  Normalt sett består luften av cirka 21 % syre. Det behövs minst 14 % syre för att förbränning ska kunna underhållas. Vid aktiverat Inertgassystem sänks syrenivån till mellan 10 och 13.8%.

  Miljöpåverkan

  Inerta släcksystem, som EX-541, är ofarliga för liv, egendom och miljö • Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas. • Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet. • Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp. • Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper. • Koldioxidinblandningen i IG-541 ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Inertgaser som IG-541 har beståndsdelar som alla finns naturligt i luften.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.