Skip to main content

Släcksystem med Släckgas FK-5-1-12

EX-5112 släcksystem med FK-5-1-12 skyddar liv, egendom och miljö!

Gasen FK-5-1-12 är en kondenserad fluorerad gas, som släcker brand genom att kemiskt reagera med branden. Den används främst i slutna utrymmen, så kallad ”total flooding”.

Exting erbjuder  EX-5112 släcksystem för komplett rumsskydd eller EX-Safe till att skydda 19” skåp/rack med elektronik- och  datautrustning.

Släckfunktion

FK-5-1-12 är en fluorerad gas, som tidigare marknadsfördes under varumärket Novec-1230. Gasen förvaras och transporteras i vätskeform och trycksätts med kvävgas i släckmedelsbehållare. När släcksystemet aktiveras transporteras vätskan mycket snabbt ut till specialdesignade munstycken där vätskan övergår till gas. Den primära  släckmedelsfunktionen för FK-5-1-12 är avkylning. Inertgaser släcker med hjälp av syresänkning.

Användningsområden

Systemen finns dels som rumsskydd EX-5112 och som ett modulsystem EX-Safe, som är anpassat för mer kompakta miljöer, exempelvis 19” data-, el- eller andra typer av skåp. Systemen designas med olika mängd gas beroende på utrymmets volym och behov.

Fördelar med EX-5112

Exting och vår leverantör garanterar att släckande koncentration uppnås inom tio (10) sekunder! Eftersom tiden är en mycket viktig faktor i brandförloppet är tidig detektion och snabb släckning avgörande för att eliminera rökgasutveckling och brandskador. Tack vare högre arbetstryck än jämförbara system kan EX-5112 installeras med längre rörsträckor och/eller som multizonsystem.

Benämning FK-5-1-12
Tidigare varumärkesskyddad benämning Novec 1230

 • FK 5-1-12 lagras i vätskeform, vilket innebär mycket liten lagringsvolym. Detta gör att brandsläcksystemet inkräktar minimalt på områdets normala användande. Designkoncentrationen för IT-miljöer i Europa skall vara 5,6 % och vid en  jämförelse med andra släckgaser syns tydligt skillnaden i lagringsplats.

  Godkännande i Sverige

  I Sverige arbetar vi efter SBF 500 och den internationella standarden SS-EN 15004-2. Dessa beskriver hur ett system skall designas, installeras och dokumenteras.

  Miljöpåverkan

  Vid användning av släckgasen FK-5-1-12 ser Exting alltid till att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår vi installation, service och utbyten. Då Exting i huvudsak verkar inom brandskyddsområdet med mottot liv, egendom och miljö ser vi det som en självklarhet att medverka till en ekologisk hållbar utveckling. Exting har målet att ha mycket goda kunskaper inom företaget för att kunna vägleda entreprenörer, inhyrd personal och kunder vid inköp och installationer för att få en så låg miljöpåverkan som möjligt. 

  Exting strävar efter att utveckla sig inom området miljö med en minsta målsättning att följa gällande lagstiftning, men även genom att kontinuerligt förbättra produkter och rutiner för att minimera företagets miljöpåverkan.

  Släckgasen FK-5-1-12 har Global Warming Potential (GWP) på endast 1 och Ozone Deplation Potential (ODP) på 0.

  Service och underhåll av gassläcksystem

  Exting tar fullt ansvar för de gassläckanläggningar vi designar och installerar genom att också erbjuda serviceavtal till våra kunder. Vi erbjuder alltid serviceavtal för alla anläggningar vi installerar och kan även åta oss service av anläggningar andra företag har byggt. För att säkerställa att en gassläckanläggnings funktion och drift måste den underhållas och genomgå nödvändig service löpande.